ผู้เขียน หัวข้อ: พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา พ.ศ.๒๕๕๘  (อ่าน 1361 ครั้ง)

พี่หลวงพี

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5
    • ดูรายละเอียด
พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา พ.ศ.๒๕๕๘
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2019, 10:34:57 am »
แจ้งเพิ่มเติม (ต่อจากที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้ว) กรณีมีคำถามเรื่องพระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุน "ทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด" ความละเอียดดังต่อไปนี้

คำถาม ข้อ ๑.พระผงชุดนี้มีกี่พิมพ์ กี่แบบ และจำนวนเท่าไร?
คำตอบ ข้อ ๑.พระผงชุดนี้มีทั้งหมด ๒ พิมพ์ คือ
๑.๑ พิมพ์กดมือด้วยบล็อคซิริโคน แยกเป็น
๑.๑.๑ แบบกดมือนำฤกษ์โดยท่านอาจารย์ จำนวน ๒๑ องค์
๑.๑.๒ แบบกดมือปกติ จำนวน ๑,๑๐๐ องค์ สำหรับมอบให้แก่ผู้ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้าง ซึ่งได้มีการแสดงความประสงค์และดำเนินการไปแล้วในช่วงต้นของการเข้าพรรษา
รวมทั้งสองแบบ จำนวน ๑,๑๒๑ องค์
๑.๒ พิมพ์กดเครื่อง ซึ่งทำการถอดพิมพ์จากพระต้นแบบที่ใช้ทำบล็อคซิริโคน (ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับพิมพ์กดมือ อาจจะต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากแกะลงในบล็อคเหล็ก) จัดทำประมาณ ๑๐,๐๐๐ องค์ หรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ตามจำนวนมวลสารและทุนทรัพย์ของทางวัดที่จะสร้างได้ (โดยจำนวนที่แน่นอนจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อทำเสร็จก่อนพิธีพุทธาภิเษก) สำหรับมอบให้แก่ผู้ร่วมทำบุญสมทบทุน ทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด โดยไม่กำหนดอัตราเช่าบูชา โดยทำบุญบูชาตามกำลังทรัพย์ที่มี

คำถาม ข้อ ๒. นอกจาก ๒ พิมพ์ข้างต้นในข้อ ๑ แล้ว ยังมีพิมพ์หรือแบบอื่นๆ อีกหรือไม่ เนื่องจากได้ทราบว่ามีการจัดทำพิมพ์พิเศษเพื่อมอบให้กับผู้ช่วยงาน เช่น มีชนิดฝังเหรียญ ฝังเหล็กไหล เป็นต้น
คำตอบ ข้อ ๒. นอกจากพิมพ์และแบบตามข้อ ๑ แล้ว ไม่มีพิมพ์อื่นหรือแบบอื่นใดอีกเลย
โดยเฉพาะพิมพฺ์กดมือ ตามที่สอบถามมา มีเฉพาะพิมพ์และแบบตามจำนวนที่แจ้งไว้ตามข้อ ๑ คือ ๑,๑๒๑ องค์เท่านั้น
(จริงอยู่ก่อนหน้านี้จะมีเพิ่มอีกหนึ่งแบบคือแบบฝังเหรียญ หรือฝังเหล็กไหล เพื่อมอบเป็นน้ำใจให้แก่ผู้ช่วยงาน และผู้บริจาคมวลสาร แต่เมื่อได้พิจารณาถึงปัญหาว่าอาจมีพิพม์หรือแบบพระต่างจากที่ได้เคยประกาศกำหนดแจ้งไว้แต่เดิม และจะเกิดความลักลั่นขึ้นได้ ทั้งอาจเกิดความไม่สบายใจของผู้ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างพระชุดนี้ จึงได้ยกเลิกพิมพ์ที่จะทำเพิ่มดังกล่าวเสีย และพระที่ได้ทดลองทำขึ้นก็ได้ทำลายทิ้งเสียทั้งหมดแล้ว)

คำถามข้อ ๓. พระชุดนี้ให้ ทำบุญบูชา หรือจองได้อย่างไร
คำตอบข้อ ๓. พระชุดนี้ เฉพาะชุดพิมพ์กดมือจำนวน ๑,๑๐๐ องค์ นั้น ได้มีเจ้าภาพผู้ร่วมสมทบทุนจัดสร้างเรียบร้อยแล้ว
ส่วนพระพิมพ์กดเครื่องนั้น ไม่มีการให้จอง ไม่มีการรับจอง และไม่มีการกำหนดราคาพระแต่อย่างใด จะร่วมทำบุญบูชาได้ ที่วัดห้วยหลาด ตั้งแต่ "วันแรกทำบุญบูชา" คือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๙ น เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันเข้างานทอดกฐินของทางวัดห้วยหลาด เป็นต้นไปจนกว่าพระจะหมด ติดต่อได้ที่ "ที่ทำการทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด"

ข้อคำถามและคำตอบนี้กระผมได้สอบถามจากทางน้องหลวงแล้ว และก็ได้ให้คำตอบมาดังกล่าวข้างต้น นะครับ

“โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย”
"ผู้ใดปรารถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้"

ขอท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาบุญในส่วนของการจัดหาทุนทรัพย์รักษาภิกษุป่วย ในการนี้ด้วยทุกท่าน ทุกคน เทอญ

และที่สำคัญอีกอย่างตอนนี้ใครพอมีเวลาว่าง อยู่ใกล้ๆ วัด ขอเชิญเข้าไปที่วัดไปช่วยออกแรงกดพระ พิมพ์กดเครื่องกันนะครับ เป็นหมื่นองค์อยู่นุ หนักได้แรง แหะ แหะ
ขอชี้แจงเรื่อง พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) วัดห้วยหลาด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เนื่องจากได้มีเพื่อนๆ ผู้เคารพศรัทธา พ่อท่านกลาย ได้สอบถามผมมามากหลาย ถึงรายละเอียดการจัดสร้างพระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา ว่ามีรายละเอียดอย่างไร กระผมในฐานะลูกศิษย์ผู้ได้รับทราบเรื่องการจัดสร้างมาตั้งแต่ต้น จึงใคร่ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑.พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา วัดห้วยหลาด โดยท่านพระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท ) เป็นผู้จัดสร้าง โดยมีน้องหลวงหมี (พระวรวิท ) เป็นหัวแรงใหญ่ในการจัดทำทุกขั้นตอน และุพระทุกองค์จัดสร้างขึ้นภายในวัดห้วยหลาด โดย พระสงฆ์และคณะลูกศิษย์ ทุกขั้นตอน (ดังนั้นจึงไม่มีหนังสืออนุญาตให้จัดสร้าง เพราะพ่อท่านกลาย จัดสร้างเอง ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใดทำแล้วนำมาขอให้ท่านอธิษฐานหรือปลุกเสก หรือทำถวายแต่ประการใด )

ข้อ ๒.วัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้างมีดังนี้
๒.๑ เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบ ทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด สำหรับใช้เป็นทุนในการรักษายามอาพาธของ พ่อท่านกลาย และภิกษุสงฆ์ของวัดห้วยหลาด
๒.๒ เพื่อเป็นการสืบสานการจัดสร้างพระในตระกูลสาย "ผงพราย" ของสำนักวัดห้วยหลาด ซึ่งแต่เดิมในสมัยปู่หลวงสีมั่น ประทับทรง ได้จัดสร้าง เป็น "ปั้นเหนงหน้าผากผีตายโหง" ซึ่งได้มีการจัดสร้างขึ้นในจำนวนที่น้อยมาก และสร้างไว้เป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ที่ผานมา ปัจจุบันหาดูแทบไม่ได้ และนับเป็นการจัดสร้างครั้งแรกสำหรับ พระผงพราย ของสำนักวัดห้วยหลาด
๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชา และสืบทอดเจตนาการจัดสร้างของบูรพาจารย์แต่เก่าก่อน ที่มิได้สร้างไว้เพื่อกำหนดราคาให้เช่าบูชา แต่อย่างใด ผู้ใดประสงค์จะได้ไว้บูชาติดตัวก็ให้ทำบุญแล้วแต่ศรัทธา ตามกำลังทรัพย์
๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันของพรายทั้งหลายที่สถิตอยู่ในผงพรายและองค์พระ เพื่อให้โอกาสร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับผู้บูชา เมื่อทำบุญทำกุศลเต็มที่แล้วก็จักได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า สูงกว่า และเปิดโอกาสให้พรายตนอื่นๆได้เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไป และผู้บูชาจะได้สร้างสมบุญ กุศล และบารมีต่อไปให้มากขึ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อ ๓. พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา มี ๒ ลักษณะ คือ
๓.๑ เป็นแบบกดมือด้วย "บล็อคซิลิโคน" จัดสร้างประมาณไม่เกิน 1,100 องค์ สำหรับมอบให้แก่ผู้สมทบทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง (ปัจจุบัน มีผู้จองเป็นเจ้าภาพจัดสร้างทั้งหมดแล้ว) และบางส่วนมอบให้แก่ผู้ช่วยงานผู้บริจาคมวลสาร
และชนิดที่เป็นกดมือพิมพ์นำฤกษ์ อีก 21 องค์ (เดิมพิมพ์ผิด เป็น 29 ที่ถูกต้อง คือ 21) ที่พ่อท่านกลายได้กดเองเป็นปฐม เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ หรือตามที่พ่อท่านกลายเห็นสมควร
๓.๒ เป็นแบบกดเครื่อง ซึ่งกดกันภายในวัด (โดยแกะบล็อคจากพระต้นแบบที่ใช้ทำบล็อคซิิลิโคน จึงมีลักษณะเหมือนกัน) จัดสร้างประมาณ 10,000 องค์ หรือมากน้อยกว่านี้ ตามจำนวนมวลสารผงพรายที่มีอยู่ จำนวนที่แน่นอนชัดเจนจะได้แจ้งให้ทราบหลังจัดทำเสร็จมวลสารหมดเกลี้ยง
พระชุดนี้ทั้งหมดให้ทำบุญเช่าบูชาโดยไม่มีการกำหนดอัตราค่าทำบุญแต่ประการใด (ทำบุญตามกำลังทรัพย์ไม่กำหนดราคา) โดยกำหนด "วันแรกทำบุญ" ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันเข้างานทอดกฐินของทางวัดห้วยหลาด เริ่มเวาลาประมาณ 09.00 น. ณ ที่ทำการทุนนิธิสงฆ์อาพาธวัดห้วยหลาด
และอาจมีพระบางส่วนจะมอบให้แก่ผู้ร่วมทำบุญ (โดยไม่กำหนดอัตราทำบุญเช่นกัน) ในการหล่อพระประธาน "หลวงพ่อมหาสำเร็จ" ของเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ในวันลอยกระทงวัน ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 หน้าวัดเขาตกน้ำ (อันนี้เป็นความหวังส่วนตัวเล็กๆๆๆๆ ว่าท่านอาจารย์จะเมตตามอบให้มา นะครับ อิอิ ยังไม่แน่นอน )

ข้อ ๔.พระผงพรายมหาสำเร็จลาภมาหา จัดพิธีอธิษฐานจิตตลอดพรรษา (2558) และจัดพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดห้วยหลาด โดยท่าน พระครูโกวิทธรรมสาร (พ่อท่านกลาย โกวิโท) ในพรรษา และกำหนดเริ่มส่งมอบพระแก่เจ้าภาพผู้ร่วมสมทบทุนสร้าง หลังวันออกพรรษา และกำหนด "วันแรกทำบุญบูชา" ในวันที่ 21 พฤษศจิกายน 2558 ณ วัดห้วยหลาด ทั้งนี้โดยไม่มีการรับจอง หรือรับสั่งจองแต่ประการใด "เพราะพระไม่ได้กำหนดราคาค่าเช่าหา" (ยกเว้นพระชุดเจ้าภาพร่วมสร้างที่ได้มีการกำหนดอัตราสมทบทุนทำบุญไปก่อนหน้านั้นแล้ว องค์ละ 100 บาทและครบจำนวนไปตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษา)

จึงแจ้งมาให้ทราบดังนี้ อย่างไรก็ตามอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของพระที่จะมอบให้แก่ผู้ช่วยงาน ผู้บริจาคสมทบมวลสาร ผู้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก (แจกทาน) อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของทางวัดห้วยหลาด กระผมลูกศิษย์ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้แต่อย่างใด นะครับ ทางวัดแจ้งรายละเอียดอย่างไรแล้วผมจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนะครับ
ขอแสดงความนับถือ
นายธวัช จิตณรงค์