กิจกรรมของวัดห้วยหลาด

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ประกาศิตจากฟากฟ้า เกิดเป็น "พระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้าแท้" วัดห้วยหลาด พ.ศ.๒๕๖๒

[2] พิธีเททองนำฤกษ์ พระกริ่งเพชรกลับโปร่งฟ้าเทพอินโท รุ่น ๑ และรูปหล่อปู่หลวงสีมั่น

[3] ประเพณีลอดซุ้มประตูป่าครั้งที่ ๖๖ พ.ศ.๒๕๖๒

[4] พิธีบวงสรวงเทพยดา และการลงเสาภูมิวัดห้วยหลาด

[5] พิธีสวดพระพุทธมนต์ พระอภิธรรม ทำบุญทักษิณานุปทาน ถวายแก่อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด

[6] ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

[7] จันทร์เพ็ญ ๖๑

[8] พิธีพุทธาพิเษกสมโภช "เปิดโลกแหวกม่านขจัดอุปสรรค"

[9] ร่วมสมทบทุนสร้างรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า " สมเด็จแหวกม่าน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version