Wat HuayLhad

ข่าวสารจากทางวัดห้วยหลาด => กิจกรรมของวัดห้วยหลาด => ข้อความที่เริ่มโดย: แซ็งค์ ที่ กรกฎาคม 28, 2018, 11:29:19 pm

หัวข้อ: พระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโมได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด
เริ่มหัวข้อโดย: แซ็งค์ ที่ กรกฎาคม 28, 2018, 11:29:19 pm
พระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโมได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.
(ตราตั้งเจ้าคณะตำบล-เจ้าอาวาส-รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๐.๓๐ น พิธีมอบ“ตราตั้งเจ้าคณะตำบล-เจ้าอาวาส-รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาส”โดยมีพระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม(รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา)วัดป่ากอสุวรรณาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาเป็นประธานร่วมด้วยพระโสภณวราภรณ์(รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา)วัดโพธิ์ปฐมาวาส สงขลา พระครูอาทรวรคุณ(ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)วัดโคกสมานคุณ ประธานคณะสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี
ตราตั้งเจ้าคณะตำบล ๒ รูป
ตราตั้งเจ้าอาวาส ๑๙ รูป
ตราตั้งรองเจ้าอาวาส-ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑๑ รูป
ณ วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง)อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)